020-123456789
昭通市某某计算机维修网点
首页 > 产品中心
【nohu tienve nhu lu】Giám đốc phải đóng bảo hiểm xã hội không?
发布日期:2023-03-29 15:53:12
浏览次数:658

Trả lời:

ámđốcphảiđóngbảohiểmxãhộikhô

Chào bạn! Trong trường hợp giám đốc đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị công ty, áp dụng quy định tại điều 4 Quyết định số 1111 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giám đốc thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội.

ámđốcphảiđóngbảohiểmxãhộikhô
Giám đốc là đối tượng vẫn phải tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh: Ngọc Thành

Giám đốc là đối tượng vẫn phải tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh: Ngọc Thành

ámđốcphảiđóngbảohiểmxãhộikhô

Cùng với đó, theo điểm e điều 56 Luật Doanh nghiệp 2014, quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc, kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại điều lệ công ty.

ámđốcphảiđóngbảohiểmxãhộikhô

Đối với trường hợp giám đốc được công ty thuê quản lý, họ sẽ giống như người lao động khác được thuê trong doanh nghiệp. Giám đốc sẽ là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội khi ký hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định tại điều 4 khoản 1.2 Quyết định 1111.

ámđốcphảiđóngbảohiểmxãhộikhô

Trong trường hợp doanh nghiệp không đăng ký tham gia bảo hiểm cho giám đốc công ty, dẫn đến đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia hay đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định thì sẽ bị truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương tật.

ámđốcphảiđóngbảohiểmxãhộikhô

Lưu ý khoản tiền lương, tiền công của giám đốc doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

ámđốcphảiđóngbảohiểmxãhộikhô

Thanh Thư

ámđốcphảiđóngbảohiểmxãhộikhô
产品中心

邮箱:[email protected]

电话:020-123456789

传真:020-123456789

Copyright © 2023 Powered by 昭通市某某计算机维修网点