0666111000
Ý kiến Chia sẻ
首页 >LuckyPalace88
【sp666】Viêm tai giữa có thể gây mất thính lực?
发布日期:2024-02-28 05:03:15
浏览次数:271

Câu 1: Hai loại viêm tai giữa nào phổ biến?êmtaigiữacóthểgâymấtthínhlựsp666

A: Viêm tai giữa cấp tính, viêm tai mủ mạn tính

【sp666】Viêm tai giữa có thể gây mất thính lực?

B: Viêm tai giữa có dịch và viêm tai giữa cấp tính

【sp666】Viêm tai giữa có thể gây mất thính lực?

C: Viêm tai giữa có dịch và viêm tai giữa kết dính

【sp666】Viêm tai giữa có thể gây mất thính lực?

D: Viêm tai giữa mủ mạn tính và viêm tai giữa kết dính

产品中心

EMAIL:[email protected]

TEL:0555222111

FAX:0111555777

Copyright © 2024 Powered by Ý kiến Chia sẻ