020-123456789
昭通市某某计算机维修网点
首页 > 汽车配件
【banca agricola】Đáp án bài toán xác định thời gian đúng lớp 3
发布日期:2023-03-27 19:04:07
浏览次数:316

Đề bài:

Đápánbàitoánxácđịnhthờigianđúnglớ

Bốn bạn An, Bình, Hưng, Thịnh đeo đồng hồ hiển thị các chỉ số thời gian khác nhau. Khi được hỏi thời gian trên đồng hồ của mình, An nói: "9 giờ 3 phút", Bình nói: "9 giờ kém 3 phút", Hưng nói: "9 giờ 2 phút" và Thịnh nói: "9 giờ kém 6 phút". Bốn bạn đều đang nói về cùng một thời điểm nhưng cả bốn đồng hồ đều bị sai lệch so với thời gian đúng là 2, 3, 4, 5 phút (không theo thứ tự). Tìm thời gian đúng lúc đó?

Đápánbàitoánxácđịnhthờigianđúnglớ
Đáp án bài toán xác định thời gian đúng lớp 3

Hướng dẫn cách giải:

Đápánbàitoánxácđịnhthờigianđúnglớ

Trong các dữ kiện đã cho thì chênh lệch thời gian đồng hồ của An và Thịnh là lớn nhất và bằng 9 phút. Mặt khác cả bốn đồng hồ đều bị sai lệch so với thời gian đúng là 2, 3, 4, 5 phút nên chỉ có thể xảy ra 2 khả năng sau đây:

Đápánbàitoánxácđịnhthờigianđúnglớ

TH1: Đồng hồ An nhanh 5 phút và Đồng hồ Thịnh chậm 4 phút.Khi đó thời gian đúng là 8h58 phút, không khớp với độ sai lệch 2 phút và 3 phút trên các đồng hồ của Bình và Hưng.

Đápánbàitoánxácđịnhthờigianđúnglớ

TH2: Đồng hồ An nhanh 4 phút và Đồng hồ Thịnh chậm 5 phút.Khi đó thời gian đúng là 8h59 phút, khớp với độ sai lệch 2 phút và 3 phút trên các đồng hồ của Bình và Hưng.

Đápánbàitoánxácđịnhthờigianđúnglớ

Đáp số: 8h59 phút

Đápánbàitoánxácđịnhthờigianđúnglớ

Trần Phương

Đápánbàitoánxácđịnhthờigianđúnglớ
产品中心

邮箱:[email protected]

电话:020-123456789

传真:020-123456789

Copyright © 2023 Powered by 昭通市某某计算机维修网点